SPS - Stichting Papoea Steunfonds


Nu ik dit begin te schrijven, gaan mijn gedachten onwillekeurig terug naar de jaren 1960-61. Vanuit de Saksen Weimar kazerne te Arnhem. Op 30 september was het dan zover, om twee uur in de nacht daveren we de poort uit in grommende DAF`s, zittende in ons tropenuniform op weg naar Hoek van Holland en daar lag dan de “Grote Beer”. Na inscheping op weg naar Nieuw-Guinea en op 8 november kwamen we aan in Sorong. Voor ons was het eindpunt Merauke, ons verblijf zou zo`n tien maanden duren. Wat mij opviel was dat de Katholieke Missie sterk vertegenwoordigd was. In Merauke leefde 475 Papoea`s die behoorden tot de stam Marinds, een zelfbewust volk met een sterk gevoel voor eigenwaarde. Wat op mij veel indruk maakte was het onderwijs dat op de missie werd gegeven aan de Papoea kinderen. Op een morgen waren we aanwezig bij een les aardrijkskunde en zag ik de kaart van Nederland hangen, met alle rode punten van onze hoofdsteden en rivieren van ons land. De Papoea kinderen konden zonder moeite alle steden en rivieren opnoemen. Dat is mij altijd bijgebleven. Wij hebben goed werk verricht in Merauke. Dat het een pijnlijke afsluiting is geworden is niet onze verantwoording geweest. Wij waren niet verantwoordelijk voor een politieke ontwikkeling die er toe leidde dat het nu Papoea (IRIAN JAYA) heet. We zijn in het jaar 1990 teruggegaan naar Merauke en hebben daar zes weken geslapen en gesproken met de Papoea`s. Ik ben blij dat de S.P.S. zo`n tien projecten al vanaf 1987 ondersteunt en daardoor een stukje leed wat er nu bij de Papoea`s aanwezig is kan verlichten.

In Nederland zijn een veertigtal stichtingen en/of organisaties werkzaam met als doel de Papua’s te steunen. Dit zijn voor een groot gedeelte ex-miliairen die in de periode 1945-62 in voormalig Ned. Nieuw Guinea hebben gediend. Wij, het huidige bestuur, maakten deel uit van het 6e Infanteriebataljon Regiment Oranje Gelderland, in de volksmond het Nieuw Guinea bataljon genoemd. Wij waren in 1960 de eerste grote troepenversterking. Waarom werpen wij ons op voor de Papua’s? Wij, de ex-miliairen die daar gezeten hebben, vinden nog steeds, dat wij deze hartelijke en vriendelijke mensen in 1962 in de steek hebben gelaten. Wij verlieten toen onder grote politieke druk dit op één na grootste eiland. Tot de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1963 was er een korte bestuursperiode door de VN. In 1969 zou er dan een daad van vrije keuze volgen. Er volgde wat we konden verwachten. De volksstemming was niet vrij! De hele wereld zag het maar sloot de ogen en de VN handhaafde niet. Het bovenstaande is onze drive om ons nog steeds in te zetten voor het Papoeavolk.

De SPS, Stichting Papoea Steunfonds, is opgericht op 11 september 1987 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41096973.De oprichters waren Wilco Buiter, Henk van Es, Adri Poortvliet en Henk Willemsen, ex NNG militairen van het 6e Infanteriebataljon Regiment Oranje Gelderland dat van 1960 tot en met 1962 in het voormalig Nederlands Nieuw Guinea gediend heeft. De doelstelling van de stichting is o.a. het verlenen van humanitaire hulp aan de bevolking van het huidige Papoea. Onze stichting is laagdrempelig, met lage kosten, er blijft niets aan de strijkstok hangen! Het bestuur doet zijn werk uit idealisme. Gelden naar Nieuw Guinea gaan d.m.v. ex-militairen die het land waar ze destijds gediend hebben nogmaals bezoeken. Onnodig te zeggen, dat we deze mensen goed kennen. Het geld komt dus rechtstreeks op de goede plaats. Een andere weg is via de missionaris die hier in Nederland op verlof is. We kennen er nog uit de periode 1960! Van de financiën wordt verslag gedaan in onze Jaarlijkse Nieuwsbrief. Ook wordt onze financiële verslaggeving opgenomen in het Verslag Fondsenwerving van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).

Uw gift kunt u overmaken op GIRO NL56INGB0000006887 t.n.v. SPS. Bij voorbaat dank!